Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że został odwołany pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej.

 

 

Nieruchomości położone w Toporowicach oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 239/10 k.m. 2 o powierzchni 0,0837 ha, 239/11 k.m. 2 o powierzchni 0,0719 ha, 239/12 k.m. 2 o powierzchni 0,0734 ha, 239/13 k.m. 2 o powierzchni 0,0740 ha i 239/14 k.m. 2 o powierzchni 0,0451 ha dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00045648/3.

Przetarg został odwołany z uwagi na publikację ogłoszenia przed upłynięciem terminów, o których mowa w art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy.


Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski