Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś - Tereny Inwestycyjne.

 

Uwzględniając istniejącą sytuację, związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS - CoV - 2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID - 19), w tym wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), zakazie organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), zawiadamiam o przerwaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś - Tereny Inwestycyjne.

Równocześnie informuję o odwołaniu planowanej na dzień 29 kwietnia 2020 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Ogłoszenie / Obwieszczenie o nowym terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś - Tereny Inwestycyjne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i terminie dyskusji publicznej ukaże się w „Gazecie Wyborczej”, BIP Urzędu Gminy Mierzęcice, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Mierzęcice.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski