Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


22 marzec 2019

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 14 lutego 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania wpłynęło łącznie 9 ofert.

 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 3 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 6 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizacje zajęć sportowych oraz ruchowych, a także zachęcanie do zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 45.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniło 9 złożonych ofert. Z 9 ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej, wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1  - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

 1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 24.000,00 zł.
 2. Klub Sportowy „Zapora” Przeczyce - kwota dotacji 7.000,00 zł.
 3. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 9.000,00 zł.


Zadanie nr 2 - „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację  zajęć sportowo - ruchowych”

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - kwota dotacji 2.500,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice”VIII Bieg  - kwota dotacji 9.300,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice”Silesian Highland Marathon IV - kwota dotacji 12.000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 6.150,00 zł.
 5. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 7.700,00 zł.
 6. Stowarzyszenie Skuteczni dla Gminy - kwota dotacji 4.300,00 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski