Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych w dniach od 28.02.2018 r. do 6.03.2018 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.
Ww. konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok. W wyznaczonym terminie do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski