Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


05 maj 2017

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do związku metropolitalnego

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 28 kwietnia 2017r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.


Na podstawie Uchwały Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 0050.432.2017 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 12 kwietnia 2017r. przeprowadzono w dniach od 13 kwietnia 2017r. do 26 kwietnia 2017r. włącznie konsultacje z mieszkańcami Gminy Mierzęcice w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Komunikat dotyczący konsultacji w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego zamieszczono w dniu 13 kwietnia 2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

W wyznaczonym terminie mieszkańcy wzięli udział w konsultacjach w formie tradycyjnej - za pomocą formularza papierowego, który można było pobrać w Urzędzie Gminy Mierzęcice albo z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Konsultacje polegały na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pani/Pan za wejściem Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

Na podstawie liczby formularzy wyjętych z urny w konsultacjach wzięło udział 101 mieszkańców Gminy Mierzęcice. 99 opowiedziało się za wejściem Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego, 2 mieszkańców opowiedziało się na „Nie”.

 
Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski