Miniatura - Herb Gminy MierzęciceGmina Mierzęcice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice"

 

Gmina Mierzęcice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice" w konkursie Nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85 %.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w 5 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice:

  1. budynek Urzędu Gminy w Mierzęcicach
  2. budynek Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
  3. budynek świetlicy w sołectwie Mierzęcice II
  4. budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu
  5. budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach objętych projektem, obniżenie kosztów utrzymania z jednoczesnym efektem ekologicznym oraz redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Mierzęcice.

Przedsięwzięcie wpisuje się w cel Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych CS2- Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza, dotyczącego ubiegania się Gminy Mierzęcice o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Formularz ma charakter anonimowy i jest skierowany do osób pełnoletnich.

Wypełnione Formularze przyjmowane będą w terminie od 28.04.2017 r. do 12.05.2017 r.

Formularze można składać:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pokój nr 22;
  • za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Dokumenty do pobrania: