Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, o zakończeniu przeprowadzonych w dniach od 09 grudnia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r. konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.Ww. konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W wymienionym terminie do Urzędu Gminy w Mierzęcicach nie wpłynął żaden "Formularz zgłaszania uwag i wniosków" do projektu uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski