Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 10.10.2016r. do 31.10.2016r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Plik do pobrania:

 

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice