Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW związku z realizacją kolejnego etapu prac nad projektem pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa Tworóg - Tworzeń”, biuro projektów Tractebel Engineering S.A. z siedzibą w Katowicach poinformowało, iż na obszarze Gminy Mierzęcice, w miesiącach październik i listopad trwać będą prace terenowe.


Prace terenowe polegać będą m.in. na inwentaryzacji dendrologicznej (spis drzewostanu) oraz dokumentowaniu stanu istniejącego (tzw. raporty terenowe) w obrębie projektowanej trasy gazociągu.

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., ma być realizowany w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Wyżej wymienionemu przedsięwzięciu, Komisja Europejska w październiku 2013 r. przyznała status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”. Ponadto inwestycja planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski