Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 4.08.2016 r. do 25.08.2016 r.) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

 
Wykazy dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach Toporowice przy ul. Mostowej oraz w Sadowiu przy ul. Zjazdowej.


Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz PodlejskiPlik do pobrania: