Miniatura - Herb Gminy MierzęciceGórnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach - inwestycje planowane do realizacji do 2020 roku”.

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

W związku z planowanym na lata 2016 - 2020 rozwojem MPL Katowice w Pyrzowicach, zgodnym z zapisami uchwalonego dla lotniska Planu Generalnego do roku 2020, przewidywana jest realizacja następujących inwestycji:

 • Rozbudowa istniejących parkingów,
 • Budowa nowego Terminalu CARGO,
 • Budowa Bazy Technicznej,
 • Budowa obiektów General Aviation (GA),
 • Budowa Parkingu Długoterminowego oraz Drogi Dojazdowej od oczyszczalni do obiektów General Aviation (GA),
 • Budowa Płyt Postojowych na zachód od PPS1 (między drogami kołowania)
 • Budowa Bazy Paliw,
 • Rozbudowa CARGO – ETAP II.


Wobec powyższego, obwieszczeniem znak WOOŚ.4230.3.2015.JB z dnia 15 lipca 2016 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował tutejszy organ o toczącym się postępowaniu i że w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia możliwości udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, IV piętro, pok. 407, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 420 68 18.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie:

 • pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22
 • e-mailem na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ustnie do protokołu w siedzibie organu prowadzącego postępowanie


w terminie od 22 lipca do 11 sierpnia 2016 r.


Uwagi i wnioski wniesione po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.4230.3.2015.JB zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 20.07.2016 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski