Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, o zakończeniu przeprowadzonych w dniach od 13 maja 2016 r. do 20 maja 2016 r. konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.W wymienionym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynął żaden "Formularz zgłaszania uwag i wniosków" do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski