Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

 


informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku 2011/2012 edukację szkolną w:

  1. klasach I-III szkoły podstawowej,
  2. klasie III gimnazjum,
  3. uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Pełna treść rozporządzenia kliknij tutaj.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 18 sierpnia 2011 wnioski o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników składa się do dnia 5 września 2011 r.

Wniosek należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

Szczegółowych informacji udziela szkoła, do której uczeń składa wniosek.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski