Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


03 sierpień 2011

Informacja Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceNa zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA M. Bajor. A. Zygmunt Sp. j. opracowuje „Wielowariantową koncepcję połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice"


Planowana inwestycja zlokalizowana byłaby w całości na terenie Gminy Mierzęcice. Początek projektowanego odcinka zlokalizowany byłby na istniejącym węźle Mierzęcice a koniec znajdowałby się w obrębie planowanej bazy GTL CARGO. Głównym celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego połączenia bazy GTL CARGO z głównymi drogami województwa Śląskiego, w tym głównie z drogami krajowymi i wojewódzkimi.


W związku z powyższym informuję, że w ramach opracowywanej koncepcji prowadzona jest prezentacja publiczna wstępnych rozwiązań projektowych.


Materiały w przedmiotowej sprawie (lokalizacja i program zadania inwestycyjnego ogólna charakterystyka opracowania oraz plany sytuacyjne zaproponowanych wariantów przebiegu trasy) zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice w terminie od 01.08.2011 r. do 22.08.2011 r.


Informacje te również można znaleźć na stronie internetowej Pracowni Inżynierskiej Klotoida - www.klotoida.pl


Jednocześnie informuję, że w dniu 07.09.2011 r. w godzinach od 10°°do 17°° dyżur będą pełnili projektanci opracowujący dokumentacje dla w/w zamierzenia inwestycyjnego. W tym samym dniu o godz. 17°° odbędzie się także spotkanie informacyjne w tym temacie.


W rozwiązaniach projektowych Gmina Mierzęcice zaproponowała przebieg trasy drogi (wariant 4), który zakłada w całości wybudowanie nowej drogi biegnącej na wschód od drogi powiatowej nr S 3206 (ul. Gminna). Wariant ten jest najbardziej optymalny przede wszystkim z uwagi na odciążenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej i ul. Szkolnej od uciążliwego ruchu pojazdów aktualnie obsługujących istniejące tereny przemysłowe, jak i planowany teren bazy GTL CARGO.


Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące planowanego przedsięwzięcia, można przesyłać (najlepiej na formularzu ankiety dostępnej na stronie internetowej www.klotoida.pl) w terminie do dnia 02.09.2011 r. z dopiskiem „Ankieta dla KMK":

 • pocztą na adres: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j. 30-732 Kraków ul. płk. Stanisława Dąbka 8,
 • faksem na nr 12297-28-86,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych (ze względów technicznych, prawnych i finansowych) zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport ten zostanie podany do wiadomości publicznej (w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi). O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz na stronie internetowej Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA.


Wójt Gminy Mierzęcice 

/-/ Grzegorz Podlejski  


Pliki do pobrania: