Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok odśnieżarki pracującej na drodze
  Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2023 - 2024
  W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o przebiegu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice. Drogi krajowe: odcinek drogi krajowej nr 78 położony w granicach administra...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


11 grudzień 2015

Zakończył się termin składania uwag do projektu mpzp w rejonie MPL „Katowice”

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW dniach od 27 października do 25 listopada 2015 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice” w Pyrzowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, mógł wnieść pisemną uwagę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, dotycząca poszerzenia granic opracowania planu miejscowego. W świetle przepisów ww. ustawy (art. 17 pkt 12) uwaga została nieuwzględniona, ponieważ poza dwiema działkami (których część położona jest w granicach sporządzanego planu miejscowego), działki o których mowa w uwadze położone są poza granicami planu określonymi w uchwale Nr XXXVIII/367/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.

Jednocześnie informuję, że przy rozpatrywaniu uwag zgłoszonych do projektu planu organ związany jest przywołaną uchwałą, która określiła granice planu. Objęcie ustaleniami planu działek o których mowa w uwadze, wymaga przyjecia przez Radę Gminy nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, sporządzenia projektu i przeprowadzenia całej procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Andrzej Cembrzyński