Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 20.10.2015 r. do 10.11.2015 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

 
Ww. wykaz dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Toporowice.


Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz Podlejski

Plik do pobrania: