Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 22.04.2015 r. do 13.05.2015 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

 

Ww. wykaz dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach:

  • Boguchwałowicach przy ul. Sokołów,
  • Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego,
  • Sadowiu przy ul. Zjazdowej,

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Plik do pobrania: