Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOgłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu.

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 24.02.2015 r. zostało wywieszone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r.

 


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Pliki do pobrania: