Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 08.10.2014 r. do 29.10.2014 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (miejscowość Mierzęcice Osiedle) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Pliki do pobrania: