Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż Gmina Mierzęcice otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem Programu.

 

 


W związku z powyższym na terenie gminy Mierzęcice w dniach od 18.05.2011r. do 31.05.2011r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Osoby przeprowadzające inwentaryzację posiadają stosowne upoważnienie Wójta Gminy Mierzęcice. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy.

Z up. Wójta

mgr Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta Gminy