Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOgłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu.

 

 


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 21.02.2014 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania: