Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice

Informuję, że od dnia 14 stycznia do dnia 22 stycznia 2014 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.570.2013 z dnia 30.12.2013 r.

Projekt uchwały został zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz dostępny jest u Sekretarza Gminy Mierzęcice.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag i wniosków należy składać do dnia 22 stycznia 2014 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  2. Projekt Uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków.