Miniatura - Herb Gminy MierzęciceSzanowni mieszkańcy. Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. będzie można składać wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 


Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) - zwrot podatku przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które są posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wynikającego z ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego 2013 roku.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pokój nr 3) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
mgr Grzegorz Podlejski