Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że od dnia 29 listopada 2012 r. do dnia 7 grudnia 2012 r. prowadzone są konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

 

 

  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi,
  4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Konsultacje będą przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje przeprowadzone są w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice.

 

Wypełnione formularze należy składać do dnia 7 grudnia 2012 r. do godziny 15.30 w następujący sposób:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22)
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

Grzegorz Podlejski

 

 

Pliki do pobrania: