Miniatura - Logo Powiatowego Urzędu PracyStarosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają na kurs języka polskiego na poziomie A1 dla obywateli Ukrainy zarejestrowanych w naszym Urzędzie posiadających status osoby bezrobotnej.

 

 

Kurs obejmuje 100 godzin szkoleniowych, a w programie znajdą się między innymi następujące zagadnienia: czynności codzienne, przedmioty codziennego użytku, praca, zdrowie czy mieszkanie i zwroty grzecznościowe.
Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17a. Zapraszamy!


Запрошення на курси польської мови для громадян України

Голова Районної Ради м. Бендзіна Себастіан Шаленець разом з директором Районного Центру Зайнятості в Бендзіні Войцехом Олесінським щиро запрошують громадян України, зареєстрованих в PUP Będzin як безробітних, на курси польської мови на рівні А1.

Курс займає 100  лекційних годин, а в програма включатиме наступні теми: повсякденні справи, предмети щоденного вжитку, робота, здоров'я, помешкання та ввічливі фрази. 
Учасники лекцій отримають стипендію за навчання.

Заяви можна складати в Районному Центрі Зайнятості в Бендзіні (PUP Będzin) за вул. Красицького 17а (ul. Krasickiego 17a). Запрошуємо!

Plakat promujący kurs języka polskiego

Plakat promujący kurs języka polskiego w języku ukraińskim