Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, decyzją z dnia 22.11.2022 r., znak IFXIII.7820.23.2020, zmienił ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 23.06.2020 r., znak sprawy: IFXIII.7820.3.2020,  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Bazy Paliw na terenie MPL "Katowice", w zakresie przebiegu linii rozgraniczających na działkach o nr ewid. 497/66 (Gm. Ożarowice, obręb Pyrzowice) oraz 579/7 (Gm. Mierzęcice, obręb Nowa Wieś).

Miniatura - logo artykułuWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 1 grudnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 23:59.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie zadaszonej trybuny na boisku sportowym"

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice.

W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.11.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Miniatura - logo artykułuZarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w związku z przebudową przejazdu kolejowego w Łubnym (gmina Mierzęcice), od 24 listopada do 8 grudnia 2022 r. NASTĄPI CAŁKOWITE WYŁĄCZENIE Z RUCHU ULICY WSPÓLNEJ w miejscu jej skrzyżowania z linią kolejową nr 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie).

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2022 r. między godz. 9:00 a 13:00  przeprowadzony zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Miniaturka artykułuStarosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Pan Wojciech Olesiński zapraszają na wydarzenie „Postaw na przedsiębiorczość!” W programie czekają na Państwa wykłady, szkolenia, dyżury telefoniczne oraz konsultacje indywidualne.

Miniatura - logo artykułuW związku z zamieszczoną informacją o planowanej zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Wspólnej w Mierzęcicach (droga powiatowa, rejon ul. Bocznej i Wspólnej) na potrzeby przebudowy przejazdu kolejowego w km 22+106 linii kolejowej nr 182 – Urząd Gminy informuje, że zmiana ta, jeżeli nastąpi, to w terminie późniejszym. Tym samym do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian, ruch w ciągu ul. Wspólnej  pozostaje bez zmian.

Miniaturka artykułu - zdjęcie biało czerwonej dekoracji z napisem "11 listopada"11 listopada 1918r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Trzeba  pamiętać o tym, że 11 listopada 1918 roku to była symboliczna data, która rozpoczęła proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości w różnych miastach i regionach. Odzyskiwanie niepodległości rozpoczęło się w październiku 1918 roku na Śląsku Cieszyńskim, a zakończyło w czerwcu 1922 roku, gdy wojsko polskie weszło na teren Górnego Śląska.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W Mierzęcicach węgiel po preferencyjnych cenach będą sprzedawać firmy zajmujące się jego obrotem. Daje to możliwość najszybszego uruchomienia systemu dystrybucji oraz sprawnej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie.