Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


21 maj 2024

Zebranie mieszkańców sołectwa Boguchwałowice

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP Boguchwałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Boguchwałowice.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa,
  b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
  c) zamknięcie listy kandydatów na Sołtysa poprzez głosowanie i podjęcie uchwały,
  d) przeprowadzenie głosowania tajnego w wyborze Sołtysa,
  e) stwierdzenie wyboru Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej,
  b) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
  c) zamknięcie listy kandydatów do Rady Sołeckiej poprzez głosowanie i podjęcie uchwały,
  d) przeprowadzenie głosowania tajnego w wyborze Rady Sołeckiej,
  e) stwierdzenie wyboru Rady Sołeckiej uchwałą.
 8. Wystąpienie Wójta Gminy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie zebrania.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski