Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 kwiecień 2024

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Mierzęcice

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem NR 1402/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 19 kwietnia 2024 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Mierzęcice wraz z porządkiem obrad.

Pierwsza sesja Rady Gminy Mierzęcice odbędzie się 6 maja 2024r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95- sala posiedzeń.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Mierzęcice:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 3. Ślubowanie Radnych.
 4. Ślubowanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 5. Wybór Przewodniczącego.
 6. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
 7. Zakończenie obrad Sesji.

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranego organu stanowiącego nie oznacza braku możliwości - po dokonaniu wyboru przewodniczącego - podjęcia uchwały w trybie art. 20 ust. 1a ustawy z 1990 r. o samorządzie gminnym, o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty.

 

   Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania: