Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

17 kwiecień 2024

Badanie ankietowe GUS

Do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).

Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście Prezesa GUS skierowanym do wylosowanych gospodarstw domowych) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Samospisu można dokonać do 17 kwietnia 2024 r.

Natomiast, od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. do wylosowanych osób, dzwonić będą Ankieterzy (dotyczyć to będzie osób, które otrzymały list Prezesa oraz niepoprawnie wypełniły ankiety lub w ogóle nie wypełniły). Wówczas pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad telefoniczny lub będą odwiedzali osobiście w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.

Zakres zbieranych informacji:

 • dostęp do Internetu w domu,
 • korzystanie z Internetu,
 • korzystanie z e-administracji,
 • korzystanie z handlu elektronicznego,
 • umiejętności cyfrowe,
 • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie,
 • ekologia w kontekście ICT,
 • Internet rzeczy.

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!