Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


09 kwiecień 2024

Mieszkania dla obywateli Ukrainy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego obywatelom Ukrainy w ramach realizacji projektu pn.: „Adaptacja lokali użytkowych na mieszkania socjalne w Gminie Mierzęcice”

Nabór będzie prowadzony od dnia 09 kwietnia 2024 r.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Warunki jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie jednego z lokali wyznaczonych w zasobie mieszkaniowym Gminy Mierzęcice określa Zarządzenie Nr 0050.1163.2024 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia form i trybu przyznawania lokali mieszkalnych obywatelom Ukrainy, celem tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Mieszkania mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy którzy:

 • przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.;
 • spełniają warunek legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określony w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.) – dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • mają potencjał do usamodzielniania ekonomicznego (m.in. pracują lub aktywnie poszukują pracy, posiadają dochody, w tym świadczenia otrzymywane w polskim systemie, pozwalające na pokrycie kosztów eksploatacyjnych mieszkania);
 • nie są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Polski- dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • nie posiadają zadłużenia wobec Gminy Mierzęcice;
 • złożą w Urzędzie Gminy Mierzęcice wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego wg wzoru określonego w załączniku do Zarządzenia Nr 0050.1163.2024 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Form i trybu przyznawania lokali mieszkalnych obywatelom Ukrainy, celem tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Mieszkania będą przyznawane obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na czas ich legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95 w godzinach pracy Urzędu tj.:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek – 7:30 – 15:30;
 • środa – 7:30 – 17:00;
 • piątek – 7:30 – 14:00.

Do pobrania: