Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


05 maj 2023

Majowe świętowanie w Gminie Mierzęcice

W tym roku przypadała 232. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Była to druga konstytucja na świecie, a pierwsza w Europie, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzała w Rzeczpospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej - zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja w gminie Mierzęcice połączone zostały z gminnymi obchodami Dnia Strażaka oraz uroczystym poświęceniem nowego wozu strażackiego dla OSP Toporowice.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem okolicznościowych kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.  W gronie składających wiązanki nie zabrakło: Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice Iwony Pańty, Skarbnik Gminy Mierzęcice Agnieszki Frączek, Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice Moniki Dyragi, Radnej Gminy Mierzęcice Katarzyny Burczyk, przedstawicieli placówek oświatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także delegacji strażaków.

Jak zwykle przy tego typu święcie w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Janusz Rakoczy. Po eucharystii, w trakcie uroczystego apelu, dokonano aktu poświęcenia nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO FL 280, który na co dzień wykorzystywany będzie przez druhów strażaków z OSP w Toporowicach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że starania o nowy samochód rozpoczęły się jesienią 2017 roku, kiedy to uległ awarii ówczesny samochód  Star 266. Teraz, po 5 latach, udało się nabyć nowy, wysokiej jakości samochód strażacki, który umocnił możliwości strażaków z Toporowic, a także zwiększył ich skuteczność w walce z zagrożeniami i wypadkami. Pojazd zakupiony został za 922.500 zł z: dotacji Gminy Mierzęcice w kwocie 472.500 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 425.000 złotych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 25.000 zł. Jak przypomniał zebranym w trakcie prezentacji nowego pojazdu Prezes OSP w Toporowicach-druh Andrzej Kyrcz: „Samochód został wyposażony w najnowocześniejsze technologie z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa. Dzięki niemu strażacy będą w stanie jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe, takie jak pożary, wypadki drogowe czy anomalie pogodowe”.

Prezes OSP Toporowice serdecznie przywitał także gości, którzy przybyli na to wyjątkowe wydarzenie, jakie złotymi zgłoskami zapisze się w kronice OSP Toporowice. Do tego zaszczytnego grona z pewnością zaliczyć należy: Posła Rafała Adamczyka oraz Waldemara Andzela, Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszego brygadiera Rafała Świerczka, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie młodszego brygadiera Szymona Gwoździa wraz z Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Krzysztofem Sadowskim,  Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Zdzisława Banasia, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasza Bednarka, emerytowanego Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie brygadiera w stanie spoczynku Mirosława Malickiego, władze Gminy Mierzęcice na czele z Wójtem Grzegorzem Podlejskim, Zastępcą Wójta Iwoną Pańtą oraz Skarbnikiem Gminy Mierzęcice Agnieszką Frączek, Przewodniczącą Rady Gminy Moniką Dyragą, Komendanta Gminnego Związku OSP w Mierzęcicach druha Łukasza Salamona wraz z przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego, dyrektorów jednostek samorządowych, sołtys sołectwa Toporowice Annę Kolasińską, Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”, Gminną Orkiestrę Dętą im. Władysława Juszczyka w Mierzęcicach, przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi: OSP Boguchwałowice, OSP Mierzęcice, OSP Mierzęcice II, OSP Nowa Wieś, OSP Przeczyce, OSP Sadowie, OSP Dąbie, OSP Tuliszów, OSP Wojkowice Kościelne, OSP Żelisławice.

Korzystając z tak znamienitej okazji, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, nadano odznakę: „Za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Będzińskiego” druhowi Andrzejowi Kyrczowi oraz odznakę: „Strażak Wzorowy” druhom: Łukaszowi Giełdzie oraz Michałowi Paszewskiemu.

Na zakończenie uroczystości Prezes OSP Toporowice skierował także w imieniu całej lokalnej społeczności słowa serdecznych podziękowań do wszystkich tych, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu strażackiego.

 

Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Iwona Pańta oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek składają kwiaty pod pomnikiem 10-lecia odzyskania niepodległości

Przewodnicząca Rady Gminy Monika Dyraga oraz Radna Katarzyna Burczyk składają kwiaty pod pomnikiem 10-lecia odzyskania niepodległości

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Bijak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Karolina Dymarska składają kwiaty pod pomnikiem 10-lecia odzyskania niepodległości

Dyrektor Przedszkola Publicznego Radosny Zakątek Edyta Gwóźdź oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Kamil Gwóźdź składają kwiaty pod pomnikiem 10-lecia odzyskania niepodległości

Delegacja Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy składaja kwiaty pod pomnikiem 10-lecia odzyskania niepodległości

Pomnik 10-lecia odzyskania niepodległości ze złożonymi kwiatami

Zdjęcie w kościele pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas uroczystości 3 maja

Zdjęcie w kościele pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas uroczystości 3 maja

Zdjęcie w kościele pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas uroczystości 3 maja

Zdjęcie w kościele pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas uroczystości 3 maja

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie przed kościołem pw. Św. Mikołaja w Targoszycach podczas poświęcenia wozu strażackiego OSP Toporowice

Zdjęcie podziękowań w formie szklanych statuetek dla osób, które przyczyniły się do pozyskania wozu

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienia

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - Orkiestra

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemarsz straży

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - delegacje jednostek OSP

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przecinanie wstęgi przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przecinanie wstęgi przez Skarbnik Gminy Mierzęcice Agnieszkę Frączek

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przecinanie wstęgi

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przecinanie wstęgi

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przecinanie wstęgi

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - Zespół Śpiewaczy Toporowianki

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie

Zdjęcie podczas uroczystości odbywających się przed strażnicą OSP w Toporowicach - przemówienie