Logo artykułu - fragment zdjęcia przedstawiającego moment przemówienia zarządu1 lutego br. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej, które otworzył Członek Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Zdzisław Banaś.

 

W spotkaniu, oprócz Prezesa dh Zdzisława Banasia, uczestniczyli także m.in.: Wiceprezesi Zarządu Powiatowego: Grzegorz Podlejski, Tomasz Sadłoń, Małgorzata Bednarek, , Dariusz Waluszczyk, Poseł na Sejm Waldemar Andzel, Prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Komendant Powiatowy PSP Będzin mł.bryg. Arkadiusz Spera, Kapelan Powiatowy ks. Janusz Rakoczy oraz członkowie Zarządu Powiatowego oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Po otwarciu obrad, powitaniu gości, stwierdzeniu prawomocności oraz przedstawieniu porządku obrad, Wójt Gminy Mierzęcice przedstawił prezentację dot. podsumowania modernizacji remiz strażackich w naszej gminie oraz zakupu samochodów strażackich, które stanowią wyposażenie jednostek OSP z terenu naszej gminy. Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków. Kolejnym punktem wydarzenia było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie, którego dokonał Prezes Zdzisław Banaś.

W trakcie posiedzenia był też czas na przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Powiatowej Komisji Rewizyjnej za miniony rok. Co warte podkreślenia-wszystkie uchwały w tym zakresie przyjęte zostały przez obecnych jednogłośnie. Istotnymi element spotkania stanowiła także prezentacja przygotowana przez Komendę Powiatową PSP w Będzinie. Omówione zostało także kalendarium imprez i uroczystości zaplanowanych na 2023 rok. Głos w czasie posiedzenia zabrał również Prezes WFOŚIGW w Katowicach Tomasz Bednarek, który przedstawił oferty dotacji dedykowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 roku.

Po części oficjalnej wręczono odznaczenia:

  • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Marcin Wroński
  • Odznakę „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego” otrzymał dh Zbigniew Grabski

 

Omówione zostały też sprawy organizacyjne tj. organizacja powiatowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pozyskiwanie 1,5% podatku dla OSP, podsumowano Konkurs Plastyczny, omówiono kwestie pomocy dla Ukrainy oraz sprawy związane z prenumeratą miesięcznika Strażak.

Uczestnicy spotkania obradowali do późnych godzin wieczornych poruszając ważne kwestie dotyczące swojej służby.

 

Zdjęcie przedstawiające fragment przemówienia zarządu

Zdjęcie przedstawiające fragment przemówienia zarządu

Zdjęcie przedstawiające fragment przemówienia zarządu

Zdjęcie przedstawiające moment wręczenia odznaczeń