Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., wszczął postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN500 MOP 5,5 MPa na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach".

 

Zakres opracowania obejmuje budowę nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1262 m oraz wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 PN 5,5 MPa o długości ok. 1200 m.

Inwestycją objęte są nieruchomości położone w Gminie Mierzęcice, obręb Przeczyce.

 

Do pobrania: