Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 24 stycznia 2023 r. do dnia 30 stycznia 2023r. prowadzone będą konsultacje społeczne.

 

 

Ww. konsultacje dotyczą projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,
  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.865.2023 z dnia 16.01.2023r.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania: