Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) wyjaśniło, iż w przypadku gdy w imieniu gminy w 2022r. dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie zajmował się pośredniczący podmiot węglowy (PPW), gmina nie ma obowiązku wyłonienia innego podmiotu.


W związku ze stanowiskiem MAP w 2023r. dystrybucją węgla na terenie Gminy Mierzęcice zajmować się będzie pośredniczący podmiot węglowy, który obsługiwał gminę w tym zakresie w 2022r. tj. - Przedsiębiorstwo P.H.U KRZYSZTOF, Krzysztof Jabłoński z Mierzęcic, ul. Kościelna 2.

Sprzedaż węgla na rzecz gospodarstw domowych w Gminie Mierzęcice w ramach programu będzie realizowana w punkcie sprzedaży pod adresem: Mierzęcice 42-460, ul. Kościelna 2, tel.: 601 476 811, 661 745 021.

W celu zakupienia węgla po preferencyjnej cenie w 2023 r. konieczne będzie uzyskanie nowego zaświadczenia, uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.

Urząd przypomina, że z dniem 3 grudnia 2022 r. na mocy rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2493) nastąpiła zmiana w zakresie możliwości wykorzystania limitu węgla przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego kształtuje się następująco:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg,
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

Jeżeli jednak do dnia 31 grudnia 2022 r. mieszkaniec nie dokonał zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo zakupił w ilości mniejszej niż 1500 kg, to przysługujący mu limit zakupowy – w całości lub odpowiednio w części - przechodzi na rok 2023.


Dokumenty do pobrania: