Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu o uzgodnienie przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach.

 

 

Do pobrania: