Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, decyzją z dnia 22.11.2022 r., znak IFXIII.7820.23.2020, zmienił ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 23.06.2020 r., znak sprawy: IFXIII.7820.3.2020,  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Bazy Paliw na terenie MPL "Katowice", w zakresie przebiegu linii rozgraniczających na działkach o nr ewid. 497/66 (Gm. Ożarowice, obręb Pyrzowice) oraz 579/7 (Gm. Mierzęcice, obręb Nowa Wieś).

 

 

 

Do pobrania: