Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


23 listopad 2022

Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2022 - 2023

W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice.

 

 

Drogi krajowe:

 • odcinek drogi krajowej nr 78 położony w granicach administracyjnych gminy Mierzęcice (ul. Wolności w Mierzęcicach, ul. 21 Stycznia w Przeczycach oraz ul. Niepodległości w Boguchwałowicach),
 • odcinek drogi ekspresowej S1 położony w granicach administracyjnych gminy Mierzęcice (Pyrzowice Lotnisko - Podwarpie).

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest GDDKiA - Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych, nr tel. 539 392 784. Interwencje kierować można również do Rejonu GDDKiA w Zawierciu z siedzibą w Ożarowicach, nr tel. (32) 672 34 26.

Drogi powiatowe:

 • Boguchwałowice: ul. Buczka, Jana Pawła II, Biwakowa
 • Mierzęcice: ul. Gminna, Wspólna, Leśna, Kolejowa, Szkolna, Widokowa, Głowackiego, Kościuszki,
 • Najdziszów: ul. Topolowa,
 • Nowa Wieś: ul. Aleksandra Zawadzkiego, Wojska Polskiego,
 • Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycznia, Targowa, Zarzeczna, Podgórna, Tysiąclecia
 • Sadowie I: ul. Dworska,
 • Sadowie II: ul. Daleka, Krótka,
 • Targoszyce: ul. Kościelna,
 • Toporowice: ul. Czerwonego Zagłębia, Źródlana, Mostowa, Dąbrowska,
 • Zawada: ul. Nowowiejska.

 

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku.

Wszelkie uwagi zgłaszać można pod numerami telefonów: (32) 287 75 19, (32) 287 78 72 (całą dobę).

Drogi gminne i wewnętrzne:

 • Boguchwałowice: ul. Sokołów, Nadbrzeżna, Biała, Parkowa, Poprzeczna, Górna, Jastrzębia, Nasturcjowa, Krokusów, Bratków, Tulipanów, droga przez małą tamę, Wakacyjna,
 • Mierzęcice: ul. Sosnowa, Boczna, Bankowa, Walentego Kuczery, prof. Tomasza Strzembosza,
 • Mierzęcice Osiedle: droga główna przez Osiedle do drogi powiatowej koło Szkoły Podstawowej nr 2, ulice boczne: blok nr 29; 30; 31 i droga dookoła bloku Nr 171, blok nr 83 i 89 oraz drogi dojazdowe do zespołów garaży,
 • Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, Młyńska, Stawowa, Zielona,
 • Sadowie I: ul. Zjazdowa,
 • Sadowie II: ul. Daleka (od skrzyżowania z ul. Krótką),
 • Targoszyce: ul. Kościelna, Księdza Władysława Zasadzina,
 • Toporowice: ul. Łąkowa, boczna od Mostowej,
 • Zawada: ul. Nowowiejska, ul. Tylna.
 • Najdziszów: ul. Tylna, ul. Zacisze.

 

Interwencje w sprawie złych warunków drogowych panujących na drogach gminnych należy zgłaszać do koordynatorów akcji zima, którymi są w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach:

 • Pani Iwona Pańta - Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice – w godzinach pracy Urzędu Gminy Mierzęcice tel. (32) 288 79 00, po godzinach pracy tel. 504 264 260.
 • Pan Sebastian Siudyka - Pracownik Urzędu Gminy Mierzęcice – w godzinach pracy Urzędu Gminy Mierzęcice, tel. (32) 288 79 00 wew. 215, po godzinach pracy tel. 504 264 260.

 

Obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu przed posesją:

Przypominamy, iż zgodnie z §6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez ich odgarnięcie.

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić poza terenem nieruchomości służącej do użytku publicznego, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, niezagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej.

Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i parapetów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Czynność tą należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się ww. zagrożeń.