Miniatura - logo artykułuW związku z zamieszczoną informacją o planowanej zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Wspólnej w Mierzęcicach (droga powiatowa, rejon ul. Bocznej i Wspólnej) na potrzeby przebudowy przejazdu kolejowego w km 22+106 linii kolejowej nr 182 – Urząd Gminy informuje, że zmiana ta, jeżeli nastąpi, to w terminie późniejszym. Tym samym do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian, ruch w ciągu ul. Wspólnej  pozostaje bez zmian.