Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W Mierzęcicach węgiel po preferencyjnych cenach będą sprzedawać firmy zajmujące się jego obrotem. Daje to możliwość najszybszego uruchomienia systemu dystrybucji oraz sprawnej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie.

 

Gmina Mierzęcice pozostawia dystrybucję węgla w rękach firm, które się w tym specjalizują. Prywatni przedsiębiorcy, mający pozwolenie na handel węglem zatrudniają pracowników, dysponują odpowiednim zapleczem przestrzennym i pojazdami, którymi można transportować paliwo stałe, a przede wszystkim mają także doświadczenie w obrocie opałem. Stanowi to gwarancję sprawnego zorganizowania w krótkim czasie dystrybucji węgla w preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych.

Sprzedaż węgla przez firmę (lub firmy działające w porozumieniu) nie będzie generować dodatkowych kosztów publicznych, związanych m.in. z zakupem sprzętu czy zatrudnieniem pracowników.

Podstawą do zakupu tańszego węgla będzie zaświadczenie potwierdzające otrzymanie dodatku węglowego (lub uprawnienie do jego otrzymania). Zaświadczenie takie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku o zaświadczenie do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można pobrać pod niniejszym artykułem. Formularz wniosku dostępny jest również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach oraz w sekretariacie urzędu gminy, pok.22.

W składanym wniosku oświadczyć trzeba, że wnioskodawca ani też żaden inny członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2  ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Składający oświadczenie, jest zobowiązany również do zawarcia w nim klauzuli o treści „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny”.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest zwolnione od opłat. Ułatwieniem w załatwieniu sprawy będzie dołączenie do wniosku o wydanie zaświadczenia informacji w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego.

Informacja o firmie lub firmach oferujących węgiel po preferencyjnych cenach czy o sąsiedniej gminie, w której będzie możliwość nabycia węgla, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu gminy Mierzęcice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

O wszelkich zmianach, które mogą jeszcze zostać wprowadzone przez ustawodawcę w systemie i procedurze dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie, będziemy na bieżąco informować.

 

Pliki do pobrania: