Miniatura - logo artykułuZgodnie z otrzymanym pismem informujemy, że na potrzeby przebudowy przejazdu kolejowego w km 22+106 linii kolejowej nr 182, w dniu 16.11.2022 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Wspólnej w Mierzęcicach (droga powiatowa, rejon ul. Bocznej i Wspólnej).

 

Tymczasowa organizacja ruchu polegać będzie na zamknięciu przejazdu dla pojazdów kołowych i ustanowieniu objazdu na czas robót. Planowany termin przywrócenia ruchu przez przejazd to 05.12.2022 r.

Na bieżąco za pośrednictwem strony Urzędu Gminy, będziemy Państwu przekazywać ustalenia dot. wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

 

Do pobrania: