Miniatura - logo artykułuNa podstawie specustawy gazowej, Wojewoda Śląski, w dniu 24.10.2022 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji (...) pod nazwą "Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1262 m - Wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 PN 5,5 MPa o długości ok. 1200 m".

 


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla w/w zadania, realizowanego w ramach "Przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Tworzeń - Tworóg DN500 MOP 5,5 MPa na odc. ok. 1200 m pod rzeką Czarna Przemsza w Przeczycach", została wydana na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wskazanych nieruchomościach:
Gmina/Obręb: Mierzęcice / 0005 Przeczyce 774/1, 1132/2, 1133/1, 771/1, 999, 626/8, 892/1, 897, 1137/4, 896, 691, 657/4, 997, 994, 1132/1, 996, 893, 776/1, 992, 1035/6, 1135, 775/1, 767/1, 1131/3, 1134, 1137/2, 1130, 690, 995, 656/8, 991, 773/1, 772/1, 1000, 675/9, 993, 1136/1, 766, 765/1, 998, 769/1, 763/1, 895, 1132/4, 1037/1, 890/1, 1146/1, 768/1, 624/8, 777/1, 1038, 990, 890/2, 656/4, 1034/4, 1132/3, 989, 1035/5, 761/1, 764/1, 894, 1032, 891/1, 777/2, 898, 1001, 760/1, 762/1, 770/1, 1145/1, 759/1, 988, 1174/1, 778/2, 1144/1, 1037/20, 778/1, 627/6, 923/3, 926/3, 775/2, 925/3, 889/2, 675/2, 1002, 774/2, 1129, 921/1, 899, 924/3, 776/2, 1013, 920/4, 627/9, 915/2, 913/2, 919/4, 891/2, 922/3, 1009, 916/4, 917/4, 1012, 918/4, 892/2, 914/2, 1008, 1014, 912/2, 889/1, 1007, 1004, 911, 1006, 1011, 910, 1010, 1005, 907, 908, 1003, 905, 909, 906, 904, 1015, 903, 1033.

Szczegóły w obwieszczeniu do pobrania poniżej: