Miniatura - logo artykułuKoło Łowieckie "Sokół" ogłasza plan polowań zbiorowych na sezon 2022/2023.

 

 

 

L.p. Rejon polowania Data polowania

Godzina i miejsce

zbiórki

Rodzaj zwierzyny  Prowadzący polowanie
1. Polowanie
Hubertowskie
Korczok
6.11.2022 r.
godz. 08:30 - 12:00
8:00
na domku

Rodzaj oraz ilość

zwierzyny

do pozyskania

podaje prowadzący

polowanie zbiorowe

Cichoń W.
Lipiński S.
2. Polowanie
wigilijne
Dalsza
18.12.2022 r.
godz. 08:30 - 12:00

8:00
na domku

Cichoń W.
Lipiński S.
3. Zakończenie
sezonu
Boguchwałowice,
Siewierz las
15.01.2023 r.
godz. 08:30 - 14:00
8:00
na domku
Cichoń W.
Lipiński S.

 

OBOWIĄZKOWO do czwartku poprzedzającego każde polowanie zbiorowe należy podać informację o swojej obecności do prowadzącego polowanie.
Zarząd Kola zastrzega sobie możliwość zmiany terminu polowań w przypadku bardzo złych warunków pogodowych.

Obecność stażystów na polowaniach zbiorowych obowiązkowa.

Udział w polowaniach zbiorowych mogą brać myśliwi, którzy mają uregulowane bieżące składki członkowskie do Koła i na PZL.

 

Do pobrania: