Miniatura - logo artykułuSzanowni Państwo, Gmina Mierzęcice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadza wśród mieszkańców badanie.

 

Ww. badanie zostało zatytułowane „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych”, a jego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy i innych uzależnień behawioralnych.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie od dnia 1.09.2022r. do 15.09.2022r. i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

  • uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Mierzęcice,
  • dorosłych mieszkańców Gminy Mierzęcice,
  • punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety. Link do ankiety dla mieszkańców: http://badania.corigo.pl/ankieta/799983/mierzecice-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Dziękujemy z udział w badaniu.