Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Toporowice odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Toporowice.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

 

Sołtys i Rada Sołecka