Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


19 sierpień 2022

Zebranie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś

Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Nowa Wieś odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
 6. Omówienie zmian w zakresie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 7. Omówienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

 

Sołtys i Rada Sołecka