Fragment zdjęcia z uroczystości rozdania Nagród Starosty BędzińskiegoKoło Gospodyń Wiejskich w Przeczycach oraz Pani Czesława Wojdas laureatami nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej i Upowszechniania i Ochrony Kultury za 2021 rok

 

Nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej i Upowszechniania i Ochrony Kultury, stanowią prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, którzy dbają o rozwój i promowanie kultury  na terenie całego Powiatu Będzińskiego.

W grudniu 2021 roku Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski wystąpił z wnioskiem  do Starostwa Powiatowego w Będzinie, by w gronie laureatów tej nagrody znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich w Przeczycach oraz Pani Czesława Wojdas. Jak się okazało, komisja konkursowa przychyliła się do wniosku Pana Wójta i zarówno KGW w Przeczycach, jak i Pani Czesława Wojdas otrzymali tę prestiżową nagrodę i znaleźli się w gronie 7 laureatów z Powiatu Będzińskiego. Pozostali laureaci to: Regionalny Zespół Folklorystyczny Jaworznik Zespół Śpiewaczy KGW w Dziewkach, KGW w Brudzowicach oraz Pani Martyna Kobus. Serdecznie gratulujemy obu laureatom z Gminy Mierzęcice! Wręczenie  nagród odbyło się 14 czerwca br. Teatrze Dzieci Zagłębia. Na scenie wystąpił także Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, który złożył laureatom życzenia, ofiarował kwiaty i pamiątkowe grawertony.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przeczycach działa już ponad 90 lat. Powstało w 1930 roku. Pierwszą przewodniczącą oraz założycielką była Pani Waleria  Dęboń. Panie zajmowały się wówczas przede wszystkim działalnością kulturalną. W czasie II wojny światowej KGW w Przeczycach zostało zawieszone. Koło reaktywowano w 1945 roku. Opiekowały się nim kolejno: Antonina Małota, Honorata Dęboń, Danuta Kocot, Czesława Latos. Obecnym prezesem Koła jest Pani Stanisława Kieras, która pełni tę funkcję od 2000 roku. W latach 50-tych powołano zespół pieśni i tańca, który występował na terenie całego kraju. Później przy kole powstała sekcja teatralna, organizowano też kursy gotowania, kroju i szycia. Gospodynie uczyły też robienia kołder puchowych, szydełkowania i uprawy warzyw.

Organizowały zabawy ludowe, np. w czasie karnawału czy festyny na wolnym powietrzu. W latach 70-tych w KGW istniał nawet wodzirej czy wierszokleta-funkcję tę pełnił Władysław Kyrcz. KGW w Przeczycach kultywuje folklorystyczne tradycje, pielęgnuje dziedzictwo kultury ludowej i wpływa na integrację społeczności lokalnej. Ma znaczący wpływ nie tylko w podtrzymywaniu i upowszechnianiu kultury ludowej, ale także w pozytywne przemiany społeczne na wsi. Występy KGW w Przeczycach cieszą się uznaniem publiczności.

Z kolei Pani Czesława Wojdas od wielu lat aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym Gminy Mierzęcice. Rzec by można, że od zawsze wykazywała się niezwykłą aktywnością społeczną. Po wojnie- w 1947 roku Pani Czesława odbyła kurs bibliotekarza. Po nim otworzyła domową bibliotekę, w której pracowała społecznie. Pragnęła, by osoby z okolicy miały dostęp do literatury i mogły się dokształcać i edukować. W tym samym czasie wpisała się do żeńskiego oddziału straży w Mierzęcicach, gdzie pełniła funkcję komendanta. W 1958 roku została wybrana prezesem KGW Mierzęcice. Była wówczas inicjatorką kursów gotowania, kroju i szycia, gdyż cechuje ją wybitna aktywność w zakresie poprawy życia mieszkańców, otoczenia. Wspólnie z członkiniami KGW w Mierzęcicach przepracowała 554 godziny przy budowie Gminnego Ośrodka Kultury. W 1976 roku została kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca, który zmienił później nazwę na Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”.

Co istotne, Pani Czesława do lipca 2021 roku była kierownikiem „Mierzęcanek”. Pełniła tę funkcję  ponad 45 lat. Do dziś aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym Gminy Mierzęcice. Jest inicjatorką wyjazdów, podczas których wraz z zespołem promuje Gminę Mierzęcice. Pani Czesława jest ambasadorem kultury regionalnej - przekazuje kolejnym pokoleniom swoją wiedzę na ten temat,  uczy regionalnych pieśni oraz wykonywania obrzędu dożynkowego. Mobilizuje seniorów do podejmowania aktywności społecznej, uczestnictwa w życiu kulturalnym nie tylko Gminy Mierzęcice, ale także całego regionu, dba o kultywowanie tradycji.

Jako społeczność Gminy Mierzęcice jesteśmy niezwykle dumni, że w gronie mieszkańców  naszej gminy znajdują się osoby, którym od lat leży na sercu upowszechnianie kultury, dbałość o kultywowanie tradycji ludowej oraz szeroko pojęte dobro społeczne. To właśnie takie postawy mają wpływ na kształtowanie nowych pokoleń Polaków przywiązanych do tradycji i historii swojego kraju. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy kolejnych lat aktywnej działalności w zdrowiu i uznaniu społecznym.

 

 

Zdjęcie przedstawiające moment wręczenia pamiątkowego grawertonu dla KGW Przeczyce przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Zdjęcie przedstawiające wspólne zdjęcie po rozdaniu nagród dla KGW Przeczyce

Zdjęcie przedstawiające moment wręczenia Nagrody Starosty Będzińskiego Pani Czesławie Wojdas

Zdjęcie przedstawiające fragment występu zespołu "Mierzęcanki"

Zdjęcie przedstawiające wspólne zdjęcie laureatów Nagrody Starosty Będzińskiego