Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


07 czerwiec 2022

Wolne stanowisko w GZGWiK - specjalista d/s technicznych

Miniatura - logo artykułuGminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko - specjalista do spraw technicznych.

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Ukończone: studia I i II stopień inżynierii środowiska.
  2. Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość czytania dokumentacji technicznej i schematów rysunków technicznych,
  2. obsługa komputera – Microsoft OFFICE, AutoCAD,
  3. prawo jazdy kat. „B”
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przyjmowanie wniosków oraz opracowywanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  2. przyjmowanie wniosków oraz opracowanie opinii w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków do działki budowlanej,
  3. uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  4. załatwienie spraw formalnych i administracyjnych dla przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych,
  5. kosztorysowanie robót i usług.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022 roku do godz. 15.00 w siedzibie GZGWiK Mierzęcice, ul. Wolności 133 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko,
  2. specjalista ds. technicznych" lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. oferty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane,
  4. GZGWiK w Mierzęcicach zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
  5. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 6. Informacje dodatkowe:
  1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie BIP GZGWiK w Mierzęcicach oraz umieszczono na tablicy informacyjnej GZGWiK w Mierzęcicach.
  2. Informacja o wyborze osoby na ww. stanowisko zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie GZGWiK w Mierzęcicach oraz na stronie GZGWiK w Mierzęcicach.

 

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

 1. Administratorem danych jest jest Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach dalej ADO.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
 5. Dokumenty z danymi osobowymi otrzymane od kandydata będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu ich złożenia i będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 6. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).