Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Psary zawiadamia strony postępowania o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce - Siewierz" w związku ze złożeniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Do pobrania: