Zdjęcie przedstawiające przemarsz pochodu 3 majowego3 maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Pomimo, że dokument ten podpisany został 231 lat temu, to wciąż niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu miedzy zwaśnionymi politycznie stronami. Jej twórcy wykazali się długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju.

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja to dla Polaków jedna z najważniejszych dat w roku. Świętowanie 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęło się Mszą św. w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez proboszcza ks. Janusza Rakoczego w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach. Po niej nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, gdzie po uroczystym odegraniu hymnu narodowego nadszedł czas na złożenie kwiatów w hołdzie i pamięci poległym w obronie Ojczyzny.

Kwiaty złożyła radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla. Następnie uczyniły to władze samorządowe gminy Mierzęcice na czele z wójtem Grzegorzem Podlejskim, zastępcą wójta Iwoną Pańtą, skarbnikiem Gminy Mierzęcice Agnieszką Frączek, przewodniczącą Rady Gminy Moniką Dyragą wraz z radnymi, a także w imieniu organizacji społecznych- druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, w imieniu jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice- sołtysi i kolejno przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych z terenu gminy, w imieniu stowarzyszeń i związków-przedstawicielki KGW, zaś w imieniu mieszkańców - Tadeusz Twardoch. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem wszyscy obecni odśpiewali patriotyczną „Rotę”.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i rozpoczęło ją okolicznościowe przemówienie wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego. Pan Grzegorz Podlejski na wstępie swej wypowiedzi przypomniał historię uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Zaznaczył także, że: „była ona dokumentem odzwierciedlającym najszlachetniejsze cechy narodu i swego rodzaju testamentem dla kolejnych pokoleń narodu polskiego”. Podkreślił, że: „To, co dostaliśmy od naszych przodków powinniśmy zachować dla przyszłych pokoleń, ale również pielęgnować i rozwijać, by przyszłe pokolenia mogły być z nas dumne , jak my jesteśmy dumni z dawnych bohaterów, z tych, którzy za Ojczyznę oddali życie, pracowali dla niej, stanowili mądre prawo, dbali o wspólne dobro”. Wójt w swoim przemówieniu nawiązał do wolności, tak ważnej w obliczu dzisiejszych zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej „Nikt nie powinien podnosić ręki zwłaszcza uzbrojonej na drugiego człowieka, to co dzieje się u naszych sąsiadów na Ukrainie nie powinno się nigdy zdarzyć”.

Korzystając z okazji, że 4 maja obchodzimy Święto Strażaków, Grzegorz Podlejski skierował także słowa podziękowań i życzenia na ręce druhen i druhów strażaków za realizację ich codziennych zadań, poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, a także wzbogacanie naszego dorobku pożarniczego. W tym miejscu nie zapomniał także o podziękowaniach dla najbliższych strażackiej braci, za codzienne wsparcie ich postaw i wyrozumiałość. Po tych życzeniach nastąpił dostojny moment wręczenia odznaczeń.

Wręczenia Odznaczeń Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego dokonali Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Maria Materla oraz Wójt Gminy Mierzęcice Pan Grzegorz Podlejski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mierzęcicach.

Na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice Pana Grzegorza Podlejskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok wyróżnił:

 

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Druha Marka Kańtocha

Druha Jerzego Nabrdalika

Druha Mariana Nowaka

Druha Włodzimierza Płatka

Druha Jerzego Tyrałę

oraz

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Druha Mariusza Kocota

 

Następnie Wójt Gminy Mierzęcice oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mierzęcicach druh Stanisław Paks dokonali wręczenia medali „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2/I/2022 z dnia 16 marca 2022 roku nadało:

Złoty Medal  „Za zasługi dla Pożarnictwa”

Druhowi Kazimierzowi Czapli

Druhnie Iwonie Dyradze

Druhowi Jarosławowi Kańtochowi

Druhowi Emilianowi Kuczera

Druhowi Zbigniewowi Morzyckiemu

Druhowi Piotrowi Pasamonik

Druhowi Przemysławowi Paszewskiemu

Druhowi Henrykowi Serwecińskiemu

Druhowi Mariuszowi Tyrała

Druhowi Andrzejowi Wacławczyk

 

Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”

Druhowi Adamowi Blachlińskiemu

Druhowi Krzysztofowi Dyszy

Druhowi Damianowi Gawronowi

Druhowi Adamowi Jastrząb

Druhowi Krzysztofowi Lubas

Druhowi Adamowi Płaczek

 

Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”

Druhowi Adrianowi Krzykawskiemu

Druhowi Adrianowi Matyja

Druhowi Rafałowi Majewskiemu

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie Uchwałą nr 1/2022 z dnia 1 marca 2022 roku nadało:

odznakę „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego”

Druhowi Kazimierzowi Asman

Druhowi Tadeuszowi Gajewskiemu

Druhowi Ireneuszowi Giełda

Druhowi Czesławowi Kwoka

Druhowi Marcinowi Lis

Druhowi Henrykowi Musialikowi

Musialik Druhowi Władysławowi Skubis

Druhowi Stanisławowi Paks

 

Po wręczeniu odznaczeń uczestnicy mieli szansę podziwiać wspaniały występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach. Jak zawsze otrzymał on gromkie brawa zgromadzonej publiczności.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tych patriotycznych obchodów za wspólne czczenie tej znamiennej daty w historii naszego kraju i zapraszamy na kolejne wydarzenia tego typu.

Zdjęcie przedstawiające fragment mszy 3 majowej w kościele w Targoszycach

Zdjęcie przedstawiające fragment mszy 3 majowej w kościele w Targoszycach - kazanie Proboszcza Księdza Kanonika Janusza Rakoczego

Zdjęcie przedstawiające fragment mszy 3 majowej w kościele w Targoszycach - ukłon sztandarów

Zdjęcie przedstawiające pochód 3 majowy

Zdjęcie przedstawiające Gminną Orkiestrę Dętą im. Władysława Juszczyka

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez radną Sejmiku Województwa Śląskiego Marię Materlę

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, zastępcę wójta Iwonę Pańta oraz skarbnika Gminy Mierzęcice Agnieszkę Frączek

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez przewodniczącą Rady Gminy wraz z radnymi

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez druhów i druhny Ochotniczych Straży Pożarnych

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez sołtysów Gminy Mierzęcice

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Mierzęcice: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez przedstawicieli placówek oświatowych z terenu gminy

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez przedstawicieli związków KGW z terenu gminy

Zdjęcie przedstawiające moment złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez przedstawiciela mieszkańców Gminy Mierzęcice - Tadeusza Twardocha

Zdjęcie przedstawiające fragment wystąpienia Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu Odznaczeń Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu Złotych Medali "Za zasługi dla Pożarnictwa"

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu Srebrnych Medali "Za zasługi dla Pożarnictwa"

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu Brązowych Medali "Za zasługi dla Pożarnictwa"

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu odznaki "Za Zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego"

Zdjęcie przedstawiające fragment wystąpienia Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Marii Materlii

Zdjęcie przedstawiające fragment wypowiedzi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach Karoliny Dymarskiej

Zdjęcie przedstawienia w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Zdjęcie przedstawienia w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Zdjęcie przedstawienia w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej